domingo, 3 de mayo de 2015

Fragmento de la novela "El límite" de Zofia Nałkowska (uno)

Se muere en cualquier punto de la vida. Y los hechos del hombre, contenidos entre su nacimiento y su muerte, parecen a veces un absurdo. ¿Pues quién es capaz de recordar, por si acaso, que cada instante que transcurre podría ser su último gesto? La muerte coge a veces al hombre in fraganti, antes de que pueda tomar cualquier medida de precaución. El plan de vida más lógico, la fórmula más calculada, se derrumba de pronto al revelarse la última incógnita.


En el caso de Zenon Ziembiewicz, tal vez fuera ésta tan sólo una objetivización del asunto. Porque mientras vivía – viéndolo desde su propia perspectiva, situado en medio de la vida, asegurado y de alguna manera justificado por su conciencia – seguramente se veía diferente. Tenía sus principios, motivos y razones para actuar de ésa, y no de otra manera.

Zofia Nałkowska: El límite
Traducción: Isabel Sabogal Dunin-Borkowski


Umiera się w byle jakim miejscu życia. I dzieje człowieka zawarte między urodzeniem jego a śmiercią wyglądają niekiedy jak nonsens. Któż bowiem jest w możności o każdej chwili przemijającej pamiętać, by mogła ona być na wszelki wypadek jego gestem ostatnim? Śmierć nieraz chwyta człowieka in flagranti, zanim zdążył przedsięwziąć jakiekolwiek środki ostrożności. Najbardziej logiczny plan życia, najściślej wyprowadzona formuła jego wartości rozpada się nagle, gdy ujawniona zostanie ostatnia niewiadoma.

W wypadku Zenona Ziembiewicza było to może tylko zobiektywizowanie. Bo póki żył - od strony siebie, umieszczony pośrodku swego życia, zabezpieczony swą świadomością i nią jakoś usprawiedliwiony - wyglądał na pewno inaczej. Miał swoje zasady, racje i motywy postępowania w taki właśnie sposób, nie inny.  
                                                                                
 Zofia Nałkowska: Granica

No hay comentarios:

Publicar un comentario